Efektem rocznego projektu, którego partnerem było Centrum Stosunków Międzynarodowych, została wydana publikacja zatytułowana „Edukacja europejska dla wszystkich”. Liderem projektu był Maison de l’Europe de Paris, a wśród partnerów instytucjonalnych znalazły się: l'Institut Culturel Européen Pierre Werner (Luksemburg), Der Europäische Bund für Bildung und Wissenschaft (Niemcy). Dzięki współpracy w ramach projektu udało się opracować tekst, który istotnie uzupełnia spojrzenie na historię integracji europejskiej, wspólne wartości w ramach UE oraz praktyczny wymiar funkcjonowania wspólnoty.Publikacja ta jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli, trenerów i autorów programów edukacyjnych zajmujących się tematyką europejską. Dzięki niej przekazywanie i przedstawienie wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesu integracji europejskiej będzie łatwiejsze.

Publikację można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Publikacja dostępna jest także w internecie w czterech wersjach językowych:
- polska:  http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/72_4_P_POLONAIS.pdf
- angielska:  http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/68_4_P_ANGLAIS.pdf
- francuska:  http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/64_4_P_FRANCAIS.pdf
- niemiecka:  http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/76_4_P_ALLEMAND.pdf

9 lipca 2012 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, odbędzie się konferencja „Stosunki polsko-litewskie – diagnoza i najważniejsze wyzwania”.

Read More

Zapraszamy na kolejne seminarium poświęcone polsko-litewskim relacjom. Tym razem dyskusja będzie skoncentrowana na współpracy gospodarczej między tymi dwoma państwami.

Read More

27.06.2012 Prezes CSM, Amb. Janusz Reiter, wraz z dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Polityki College of Europe, prof. Georgesem Minkiem, byli gośćmi warszawskiego biura Europejskiej Rady Polityki Zagranicznej (European Council of Foreign Relations – ECFR) podczas dyskusji „Polska wobec Francji i Niemiec – nowe otwarcie?”.

Read More

Про початки протиріч між Польщею та Литвою та їхні можливі наслідки спілкувався із заступником директора варшавського Центру міжнародних відносин Войцехом Бородзічем-Смолінським.

Read More

CSM jest organizacją partnerską programu "POLAND in Theory and Practice: from Resistance to Solidarity, from Transformation to Civic Society" ("Polska w teorii i praktyce: od oporu do S/solidarności, od transformacji do społeczeństwa obywatelskiego"), realizowanego przez Humanity in Action.

Read More

Konferencja odbyła się 30 maja 2012 r. Centrum Konferencyjnym Zielna.Tematem konferencji była sytuacja istotnej w migracji osiadłej do Polski grupy migrantek-żon obywateli polskich pochodzących z trzech krajów: Białorusi, Rosji i Ukrainy. Oprócz wyników badań zaprezentowano szereg rekomendacji, które wcześniej nie były formułowane na gruncie polskim. Spotkanie było też okazją do tego, aby imigrantki same zabrały głos w swojej sprawie.

Read More