Bartłomiej Nowak, Dyrektor Wykonawczy CSM i Partner CEED Institute, podczas wizyty premiera Chin w Warszawie: "Europa Środkowa kierunkiem ekspansji Chińczyków".

Read More

Wojciech Borodzicz-Smoliński wziął udział w programie Praski Akcent na Radio Svoboda pt.: «Лукашэнка падымае стаўкі», poświęconym sytuacji na Białorusi po uwolnieniu polityków opozycyjnych – Andreja Sannikaua i Źmiciera Bandarenki.

Read More

Zapraszamy do lektury artykułu dr. Janusza Onyszkiewicza, Senior Fellow w Centrum Stosunków Międzynarodowych: "Tactical Nuclear Weapons in Europe"

Read More

„Przywództwo Roberta Zoellicka określiłbym jako przywództwo okresu przejściowego dla Banku Światowego. Dlatego był on nie tyle liderem, ile managerem. Przed Bankiem Światowym stoją poważne wyzwania. Jego względna pozycja wobec innych międzynarodowych instytucji zmniejszyła się, w przeciwieństwie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który bardzo zyskał na znaczeniu w okresie kryzysu. Bank musi zidentyfikować nowe cele, inaczej będzie dryfował i dalej tracił na znaczeniu. Pod względem zasad działania pozostaje wciąż dwudziestowieczną instytucją, która dysponuje dosyć tradycyjnym zestawem narzędzi do udzielania pożyczek państwom średnio rozwiniętym”.

Read More

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Janusz Reiter, a także Fraser Cameron, James Davis, Mark Davson, István Hegedűs, Daniel Keohane, Ivan Krastev, Jonas Parello-Plesner, Gianni Riotta, Eugeniusz Smolar, Stephen Szabo, Nathalie Tocci, José Ignacio Torreblanca oraz Richard Youngs dla wydawanego przez Carnegie Endowment for International Peace projektu „Strategic Europe”.

Read More

Na polskiej wersji portalu www.delfi.lt ukazał się artykuł "Litwa i Polska: zagubione w tłumaczeniu" autorstwa Wojciecha Borodzicz-Smolińskiego, wicedyrektora Centrum Stosunków Międzynarodowych, i Vytisa Jurkonisa, eksperta Centrum Studiów Europy Wschodniej w Wilnie.

Read More

Centrum Stosunków Międzynarodowych przedstawia „ KATALOG DOBRYCH PRAKTYK związanych z dziećmi uchodźczymi i objętymi międzynarodową ochroną prawną w systemach edukacyjnych. Przykład Austrii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii”. Raport autorstwa Krystyny Iglickiej i Katarzyny Gmaj został zrealizowany w ramach projektu Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach. „I-KIDS”. Projekt realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.