Udostępniamy prezentacje z konferencji " Europejska Polityka Energetyczna i Klimatyczna a Strategie dla Polski", która odbyła się 16 grudnia 2008 roku.

Read More

4 grudnia 2008 roku odbyła się konferencja KONSEKWENCJE KRYZYSU GRUZIŃSKIEGO DLA POLITYKI WSCHODNIEJ UE i NATO: Partnerstwo Wschodnie – Europejska Polityka Sąsiedztwa – Synergia Czarnomorska, zorganizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w partnerstwie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, we współpracy z Boeing Central & Eastern Europe oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Gościem konferencji była m.in. Nino Burdżanadze, była przewodnicząca parlamentu gruzińskiego.

Read More

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat dwóch rodzajów programów w dziedzinie praw człowieka i mniejszości organizowanych przez Humanity in Action.

Read More

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się skrócony zapis debaty "Wzrost gospodarczy a ochrona klimatu", zorganizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z "Gazetą Wyborczą".

Read More

19 listopada 2008 roku odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowany został raport Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) zatytułowane Chrześcijańskie spojrzenie na zmiany klimatu oraz wnioski ze spotkania Społecznej Rady Episkopatu.

Read More

17 listopada 2008 roku  w Centrum Zielna odbyło się spotkanie zatytułowane Wzrost gospodarczy a ochrona klimatu z udziałem Prof. Macieja Nowickiego (Minister Środowiska), Dr Jana Deji (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu), Dr Andrzeja Kassenberga (Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju) oraz Dr Macieja Muskata (Przewodniczący Greenpeace Polska).

Read More

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała prof. Krystynę Iglicką-Okólską w skład Rady Programowej TVP Polonia. Tym samym KRRiT uzupełniła wakujące stanowisko po zmarłym w marcu br. senatorze Andrzeju T. Mazurkiewiczu.

Read More