Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizowało 14 grudnia 2007 roku w Warszawie konferencję pod tytułem: "W kierunku Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego Unii Europejskiej - Perspektywa Polski i Niemiec”.

Read More

Krystyna Iglicka 'PAŃSTWO: MIĘDZY DEMOGRAFIĄ A GOSPODARKĄ. Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek pracy'. Analiza ta wygłoszona została w WSHiP im. R. Lazarskiego 29 listopada br na 4-tym seminarium 'Sytuacja demograficzna jako czynnik wzrostu gospodarczego' w ramach cyklu poświęconego aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej Polski.

Read More

Od grudnia 2007 roku ambasador Jerzy M. Nowak – Senior Research Fellow w Centrum Stosunków Międzynarodowych – kieruje Programem Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

Read More

Ukazał się nowy numer Biuletynu Migracyjnego wraz z dodatkiem.

Read More

The fall of the Berlin Wall stimulated Europe to put many efforts in economic, cultural and political integration to break up the dividing lines. However, for Eastern European countries, and for Ukraine in particular, movement of people within Europe is getting more complicated. Enlargement of the European Union to include the Central European countries in 2004 and, consequently, the expansion of the Schengen zone in 2007 resulted in creation of new visa barriers for Ukrainian citizens. Visa differentiation became a new reality in the expanded Europe.

Read More

Pani Maria Wągrowska, kierująca w CSM Programem Bezpieczeństwa Międzynarodowego została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Read More

Z konferencji "USA i Europa – wspólne bezpieczeństwo, różne rozwiązania?”, która odbyła się 15 listopada 2007 roku w Warszawie.

Read More