Centrum Stosunków Międzynarodowych realizuje obecnie projekt z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, PROGRAM 2011 oraz budżetu państwa: Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci osób objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach „I-KIDS”. Projekt trwać będzie do 30 czerwca 2013 r.

Read More

Centrum Stosunków Międzynarodowych realizuje obecnie projekt z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, PROGRAM 2011 oraz budżetu państwa: Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocniczych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce „I-KIDS”. Projekt trwać będzie do 30 czerwca 2013 r.

Read More

Litwini zauważyli, że Polska zmieniła kurs o 180 stopni, ale to nie jest do końca prawda. Po prostu zmieniliśmy nazwę. Jeśli strategiczne partnerstwo nie jest wypełnione treścią, to nie było potrzeby dalej nazywać nasze relacje strategicznymi, uważa Wojciech Borodzicz-Smoliński, politolog i dyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Read More

"I am pleased to be able to share with you the newly launched call for applications to participate in the 2012 annual Forum event - which takes place in Sweden on 29-30 November 2012."

Read More

Ярад, чтоимеювозможностьсообщитьВам, чтовновьначатприемзаявокдляучастиявежегодноммероприятиифорумав 2012 году - которыйсостоитсявШвеции 29-30 ноября 2012 года.

Read More

Vytis Jurkonis z Centrum Studiów Europy Wschodniej (Rytų europos studijų centras - Litwa) oraz Wojciech Borodzicz-Smoliński z Centrum Stosunków Międzynarodowych (Polska), autorzy słynnego tekstu „Litwa i Polska: Zagubione w tłumaczeniu”, w ubiegły czwartek (24 maja) zorganizowali konferencję w Wilnie. Pierwsza konferencja odbyła się w marcu w Warszawie. Obie konferencje były poświęcone stosunkom polsko-litewskim.

Read More

CEED Institute jest nowym think-tankiem, który powstał aby kontynuować misję Inicjatywy CEED, ogłoszonej podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w 2010 r.

Zapraszamy do lektury analizy Anny Dzieszkowskiej „Francuskie wybory: co z tego wynika dla Polski?”

Read More