11 grudnia 2009 w internetowym wydaniu białoruskiego Nowego Czasu ukazał się wywiad z Wojciechem Borodziczem Smolińskim.

9 grudnia Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Ambasadą Amerykańską zorganizowało wideokonferencję na temat możliwości rozwoju „zielonych” miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Read More

Powołując do życia Biuletyn Niemiecki chcemy Państwu udostępnić kompetentne informacje i analizy wybranych procesów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych mających istotny wpływ na Niemcy. Kierujemy go do osób zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi i międzynarodowymi, do urzędników administracji centralnej i terytorialnej, polityków, posłów i senatorów, dziennikarzy oraz studentów.

Read More

7 grudnia odbyła się konferencja pt. "Migracje i demografia - Wspólne wyzwania dla Europy"

Read More

7 grudnia 2009 w Centrum Stosunków Międzynarodowych odbędzie się konferencja pt "Migracje i Demografia. Wspólne wyzwania dla Europy. Doświadczenie Niemiec i Polski."

Read More

Prezentujemy Państwu analizę wybitnego eksperta w dziedzinie energetyki – prof. dr hab. inż. Jana Popczyka, który gościnnie w ramach serii „Analizy i Opinie CSM” ocenia możliwości realizacji celów Pakietu 3X20 związanych z redukcją emisji w świetle różnych technologii.

Read More

Tekst pt. "Architektura finansowa nowego porozumienia klimatycznego – przegląd proponowanych rozwiązań" autorstwa Jana Bazyla.

Read More