03

Sep

"Unia Europejska i partnerzy zachodni wciąż nie mogą się doczekać poważnego partnera do rozmowy o przyszłości Białorusi wśród opozycji. Historia o jednoczeniu się opozycji na Białorusi będzie się przeciągać i powtarzać. (...)

Fakt jest zatrważająco smutny - opozycyjna rzeczywistość na Białorusi nie jest jednoznaczna i takie też są decyzje zachodu. Jedyne co jest pewne, to fakt, że reżim białoruski poprzez swoje własne decyzje gospodarcze samodzielnie zmierza ku upadkowi i czyni to samodzielnie a nie wskutek działań opozycji" - pisze autor.

Analiza została zamieszczona na:

 http://www.korespondent-wschodni.org/analizy/bialorus-smutna-rzeczywistosc-zjednoczonej-opozycji-najnowsza-analiza