Publications

Up

2010

S. Vanhoonacker, K. Pomorska, H. Maurer: "The Council presidency and European Foreign Policy", 2010 [ENG]
J. Onyszkiewicz: "Russia in European security architecture", 2010 [ENG]
P. Pawlak: "Bezpieczeństwo i porządek publiczny a integracja obywateli państw trzecich", 2010 [PL]
M. Fijałkowska: "Integracja a kultura i religia imigrantów", 2010 [PL]
P. Kość: "Przyznawanie obywatelstwa polskiego jako metoda integracji imigrantów", 2010 [PL]
D. Szelewa: "Integracja a polityka edukacyjna", 2010 [PL]
M. Zioła: "Integracja a prawa i swobody polityczne", 2010 [PL]
D. Szelewa: "Imigracja a problemy rodziny", 2010 [PL]
M. Polakowski: "Imigranci z krajów trzecich na polskim rynku pracy", 2010 [PL]
M. Polakowski: "Imigranci z krajów trzecich a system ubezpieczeń społecznych w Polsce", 2010 [PL]
M. Polakowski: "Usługi społeczne a imigranci w Polsce: pomoc społeczna i służba zdrowia", 2010 [PL]
D. Szelewa: "Model integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich", 2010 [PL]
W. Borodzicz-Smoliński: "Беларусь – прадказальны партнёр?", 2010 [BLR]
W. Borodzicz-Smoliński: "Belarus – a predictable partner?", 2010 [ENG]
W. Borodzicz-Smoliński: "Białoruś – przewidywalny partner?", 2010 [PL]
A. Korniychuk, W. Borodzicz-Smoliński: "Local elections in Ukraine", 2010 [ENG]
H. Szlajfer, Sz. Skalski, M. Ananicz, G. Chappell, M. Menkiszak, K. Strachota: "Future scenarios for the conflict in Afghanistan", III 2010 [ENG]
G. Chappell: "Turkey, Russia and Iran: Common interests, common positions?", 2010 [ENG]
 
 
Powered by Phoca Download