Publications

Up

2007

A. Podolski: "Gaz narodowy czy europejski?", 2007 [PL]
A. Podolski: "MIędzy Samarą a Brukselą. Polska polityka europejska i wschodnia w 2007 roku", 2007 [PL]
A. Podolski: "Between Samara and Brussels. Poland’s European and Eastern policy in the first half of 2007", 2007 [ENG]
A. Podolski: "Zwischen Samara und Bruessel. Die polnische Europa- und Ostpolitik im Jahr 2007", 2007 [GER]
M. Kaczmarski, E. Smolar: "The European Union and Russia 2004-2007", IX 2007 [ENG]
K. Iglicka, A. Młodawska: "Programy zatrudniania i wizy jako instrument stymulowania migracji cyrkulacyjnych w Europie i USA", 2007 [PL]
K. Iglicka: "Badanie nad legalnymi migracjami zarobkowymi z Polski do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004 roku", 2007 [PL]
K. Iglicka: "Badanie nad migracjami zarobkowymi z Polski po 1 maja 2004 roku do USA", 2007 [PL]
M. Kaczmarski, E. Smolar: "Unia Europejska wobec Rosji 2004-2007", IX 2007 [PL]
K. Iglicka: "Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek pracy", 2007 [PL]
K. Iglicka: "Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007-2012", 2007 [PL]
T. Otłowski: "Iran - nowe mocarstwo na Bliskim Wschodzie?", 2007 [PL]
 
 
Powered by Phoca Download