Publications

Up

2005

A. Weinar: "Polityka migracyjna Polski w latach 1990-2003 – próba podsumowania", 2005 [PL]
A. Podolski: "Polska Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako praktyczna implementacja Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa – między teorią a praktyką", 2005 [PL]
B. Nowak: "W poszukiwaniu szans rozwojowych. WTO i Runda z Doha", 2005 [PL]
J. Czaputowicz: "Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej a Traktat Konstytucyjny", 2005 [PL]
K. Gmaj: "Imigranci na polskim rynku pracy w świetle opinii pracodawców", 2005 [PL]
K. Iglicka, A. Weinar: "Wpływ rozszerzenia UE na ruchy migracyjne na terenie Polski", 2005 [PL]
M. Kaczmarski: "Polityka Rosji wobec Unii Europejskiej", 2005 [PL]
T. Paszewski: "Ameryka i Europa – od zakończenia sporu do partnerstwa?", 2005 [PL]
 
 
Powered by Phoca Download